Module 2

Groepssamenstelling:

Alle leden uit module 1 komen voor deze module in aanmerking. Er wordt gestreefd naar een groep tussen de 6 en 12 deelnemers.

Aantal bijeenkomsten:

De 7 opleidingsdagen gaan steeds door op een vrijdag van 09.30 u. tot 16.30 u. , behalve de eerste opleidingsdag, dan starten we om 10.30 u.

Doelstelling:

Inzicht krijgen in groeps(therapeutische) processen
Psychodramatechnieken kunnen toepassen.

Methodiek:

  • De cursisten oefenen zich in het leiden van de groep met aandacht voor het gehele groepsproces (recapitulatie, warming-up, actiefase, sharing).
  • De ‘persoon’ van de therapeut beïnvloedt zijn handelen; elk dient zich bewust te worden van persoonlijke sterktes en beperkingen; in ons handelen leren we omgaan met weerstanden, overdracht en tegenoverdracht.
  • We bouwen de theorie verder uit met bijzondere aandacht voor groepsdynamica, sociometrie en aanverwante gebieden.
  • Casussen vanuit de eigen werkervaring kunnen worden aangebracht, en daarbij onderzoeken we, hoe we in deze concrete situatie psychodramatechnieken kunnen hanteren.
  • De aangereikte literatuur dient als leidraad om de theoretische achtergrond te verbreden; er zal vanuit het praktisch oefenen daarnaar gerefereerd worden.
  • In het belang van het groepsproces verwachten we de aanwezigheid van ieder groepslid op elke bijeenkomst.

Theorie:

Een bijpassend literatuurpakket wordt ter beschikking gesteld.