Module 1

Groepssamenstelling:

Alle leden uit de ervaringsgroep komen voor deze module in aanmerking. Er wordt gestreefd naar een groep tussen de 6 en 12 deelnemers.

Aantal bijeenkomsten:

De 7 opleidingsdagen gaan steeds door op een vrijdag van 09.30 u. tot 16.30 u. , behalve de eerste opleidingsdag, dan starten we 10.30 u.

Doelstelling:

Inzicht krijgen in de taken van een (co-)director en aansluitend specifieke vaardigheden leren toepassen.

Methodiek:

  • De groepsleden oefenen de verschillende rollen in die een director (analist, therapeut, groepsleider en regisseur) zich eigen moet maken.
  • De rol van co-director (empathisch vermogen, zich afstemmen op de protagonist en director…) wordt onder de loep genomen en ingeoefend.
  • De theorie van de ervaringsgroep wordt verder uitgediept en aangevuld met thema’s die onder te brengen zijn bij geschiedenis, ethiek en methodiek.
  • De aangereikte literatuur dient als leidraad om de theoretische achtergrond te verbreden en steun te geven aan de praktijk.
  • In het belang van het groepsproces verwachten we op elke bijeenkomst de aanwezigheid van ieder groepslid.
  • De groepsleden, directors en co-directors worden gestimuleerd tot het reflecteren over het eigen handelen.

Theorie:

Een bijpassend literatuurpakket wordt ter beschikking gesteld.