Ervaringsgroep

Groepssamenstelling:

Er wordt gestreefd naar een groep tussen de 6 en 12 deelnemers

Aantal bijeenkomsten:

De 5 opleidingsdagen gaan steeds door op een vrijdag van 09.30 u. tot 16.30 u. , behalve de eerste opleidingsdag, dan starten we om 10.30 u.

Doelstelling:

Uitgebreide kennismaking met actie- en dramatechnieken.

Methodiek:

  • Deze leergroep richt zich naar elkeen die wil werken aan persoonlijke groei en meer inzicht wil krijgen in eigen functioneren.
  • Met de hulp van psychodramatechnieken wordt de mogelijkheid geboden om zichzelf beter te leren kennen.
  • Men ondervindt als het ware aan den lijve wat psychodrama in beweging kan zetten en leert op actieve wijze hoe de technieken van psychodrama gehanteerd kunnen worden.
  • Van de deelnemers wordt een zekere motivatie en actieve participatie verwacht.
  • In het belang van het groepsproces wordt op elke bijeenkomst de aanwezigheid van iedere cursist verwacht.
  • Na elke sessie wordt er tijd uitgetrokken om aan processing te doen. De gehanteerde actietechnieken worden toegelicht met reflectie op hun toepasbaarheid voor de doelgroep waarmee je werkt.

Theorie:

Bijpassend literatuurpakket wordt ter beschikking gesteld