Moira Verhofstadt

Moira Verhofstadt°22/12/1971
gehuwd
3 kinderen

Basisopleiding

1996: Bachelor Orthopedagogie (VLOD, Kortrijk )

Bijkomende opleidingen

1997: Drama als methode (Relatie Studio, Gent )
1998: Opleiding werken met seksueel delinquenten (CGSO, Gent )
1999: Drama Werkgroep (Relatie Studio, Gent )
2000: Verkorte Master 2 opleiding Psychodrama (Continuo, Nederland )
2000: Clinical Psychodrama Training (International Foundation For Human Relations, Ierland)
2003: Learning Circle CP diploma van Psychodrama Director & Certified Practitioner (Nederlands-Belgisch Examen Statuut van Psychodrama, Groepspschotherapie, Sociodrama & Roltraining)
2007: Certificaat van erkend Europees Psychotherapeut afgeleverd doorThe European Association for Psychotherapie (EAP)

Werkervaring

2007: Supervisie van het team daderbegeleiding. (CAW Artevelde Gent )
2005 – 2006: Groepsvorming aan gedetineerden (S.I.B. Berchem)
2005 – 2007: Docent in de eenjarige Basisopleiding Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële Kinder- en Jeugdpsychotherapie. (BeNeLux Universitair centrum, Antwerpen)
2004 – 2007: Individuele- en groepssupervisie, docent binnen de driejarige Opleiding in de Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële Kinder- en Jeugdpsychotherapie. (Rijksuniversiteit Antwerpen)
2003 – 2007: Ontwikkelen en doceren in jaaropleidingen Psychodrama, supervisie, intervisie en individuele begeleidingen. (Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie)
1995 - 1998: Begeleiding individueel en klassikaal van kinderen uit type 3 onderwijs (Orthopedagogisch Observatie- en Behandelingscentrum, Gent )
1995 - 1995: Vrijwilligerswerk Jongeren Advies Centrum, Opstart van project ‘Jeugdadviseurs' dat leidde tot resultaten die in de praktijk nog steeds hun dienst bewijzen (JAC, Gent )
1993 - 1995: Verantwoordelijke van het internaat voor meisjes en jongens die de studie kinderverzorging volgden (St. Geertruid Inst. Eke)
1992 - 1993: Vrijwillige begeleiding van mentaal gehandicapte kinderen (MPI Zonnebloem, Kortrijk )

Bijkomende informatie

In 2003 richtte ik het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie  op. Ik geef ondermeer jaaropleidingen Psychodrama gericht naar mensen binnen de sociale sector die zelf met deze therapievorm aan de slag willen gaan. Hiernaast geef ik individuele supervisie aan mensen die reeds met psychodrama aan de slag zijn en begeleid ik mensen die zich in een moeilijkere fase van hun leven bevinden en hierbij wat steun nodig hebben.

In 2007 richtte ik samen met vier collega's de VZW Touché op waarbinnen we werken aan de uitbouw van een penitentiar en postpenitentiar aanbod rond agressie.
De doelgroep waarop wij ons richten bestaat uit gedetineerden en ex-gedetineerden. Dit betekent concreet dat we willen werken met gedetineerden, geïnterneerden, beklaagden, veroordeelden, mensen in het kader van VI (voorwaardelijke invrijheidsstelling), VLV (voorlopige invrijheidsstelling) en VOP (vrijstelling op proef). Zowel mannen als vrouwen, autochtonen als allochtonen, … kunnen aansluiten bij ons aanbod. In de gevangenis van Oudenaarde hebben we reeds een proefproject uitgevoerd. In Oktober wordt dit aanbod uitgebreid naar de gevangenis van Gent .  

Vrijetijdsbesteding

In mijn vrije tijd houd ik mij creatief bezig met de kinderen en geniet samen met mijn man van een actief ontspannend leven op het platteland alwaar we een oude boerderij verbouwen.