Theoretisch kader

Leni DenèveProf. Dr. Leni Verhofstadt-Denève ontwikkelde het persoonsmodel, een theoretisch concept dat groeide uit de praktijk.

Het vertolkt een existentieel-dialectische visie en het dient als referentiekader waarbinnen het therapeutisch handelen kan worden gestuurd.

De toepassing van psychodrama en aanverwante zelfreflectieve actietechnieken opent voor hulpverleners bruikbare perspectieven. Het speelse karakter dat in het psychodrama schuilt en de onmiddellijke impact die het kan bewerkstelligen in een beveiligde en ondersteunende groepssfeer, hebben een grote aanspreekwaarde voor diverse groepen van cliënten.

Psychodrama als techniek blijkt uitermate geschikt voor de behandeling van relationele problemen, intra-psychische conflicten, existentiële vragen, sociale of emotionele stoornissen, depressie…
Binnen een veilig kader en met de hulp van een ondersteunende groep begeleiden de director en co-director de protagonist doorheen de verschillende stadia:

  1. De Warming-up-fase
  2. De Actiefase
  3. De Sharingfase
  4. Processing, indien het een didactische groep betreft

Psychodrama mag niet verward worden met het klassieke toneelspel. De hoofdrolspeler, of protagonist, kan niet uit zijn rol vallen. Hij speelt immers zichzelf en wordt dankzij het aanspreken van cognitie, emotie, taal en actie gestimuleerd tot het verkennen en het verdiepen van de eigen beleving.