Doelgroep

De opleiding richt zich tot een breed publiek van geïnteresseerden, paramedici, maatschappelijk werkers, psychologen, (ortho)pedagogen… - al dan niet werkzaam in de hulpverleningssector - die zich willen toeleggen om psychodrama als techniek te hanteren.

In de ervaringsgroep wordt de nadruk gelegd op het aanvoelen en beleven van de sterke impact die psychodrama kan teweegbrengen.
Aan de hand van deze persoonlijk doorleefde actie, wordt er gereflecteerd over de theoretische fundamenten, de technieken en hun toepasbaarheid in diverse situaties.

In de twee vervolgmodules worden de deelnemers getraind in de diverse rollen die een director van een psychodrama zich eigen moet maken: analist, therapeut, groepsleider en regisseur.