Externe vorming en Workshops

Naast het boven vermeld opleidingsaanbod, is er tevens mogelijkheid om beroep te doen op onze ervaring en theoretische kennis door middel van workshops en/of voordrachten. Instellingen, scholen bedrijven en andere organisaties kunnen ons contacteren. In overleg pogen we vorm en inhoud af te stemmen op uw specifieke vragen.